CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG & AN TOÀN THỰC PHẨM

Là một trong những đơn vị tiên phong trong ngành sản xuất thực phẩm ăn liền, VIFON luôn chú trọng đầu tư nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. 
Công ty xác định việc sản xuất có hiệu quả, đảm bảo sản phẩm chất lượng và đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm của thị trường là mục tiêu hàng đầu.
Hiện nay VIFON đang áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế, cụ thể:
Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001;
Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm theo quy định HACCP cho tất cả các phân xưởng sản xuất mì, thịt hầm, gia vị, phân xưởng sản phẩm gạo;
Hệ thống Quản lý theo tiêu chuẩn thực phẩm Quốc tế (IFS) cho xưởng sản xuất sản phẩm mì và xưởng sản xuất sản phẩm gạo;
Áp dụng Tiêu chuẩn RSPO cho xưởng sản xuất mì (sử dụng dầu chiên có chứng nhận RSPO);
Áp dụng hệ thống An Sinh Xã Hội theo tiêu chuẩn SMETA;
Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001.
Sản phẩm VIFON cam kết không sử dụng phẩm màu tổng hợp vì sức khỏe của người tiêu dùng.

Hotline