Món chiên - nướng
Món chiên - nướng
4 món
Gà nướng giấy bạc (3-4 người dùng)

Gà nướng giấy bạc (3-4 người dùng)

Cá nướng lá dứa (2-3 người dùng)

Cá nướng lá dứa (2-3 người dùng)

Tôm nướng bơ tỏi (2-3 người dùng)

Tôm nướng bơ tỏi (2-3 người dùng)

Bò nướng xiên que (3-4 người dùng)

Bò nướng xiên que (3-4 người dùng)

Hotline